Ankara İli Aşağı Yahyalar 982. Sok. No:7/A Yenimahalle adresinde faaliyet gösteren Naz Pharma İlaç Üretim Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmamız tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Ürün Takip Sistemine "Babynaz Pişik Kremi 30 ml" adı ile kozmetik bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen ve analiz raporunda ismi "Babynaz Pişik Önleyici Krem (30ml, Seri No: 171120171, İmal ve Son Kullanma Tarihi: l1.2017/11.2020,Açıldıktan Sonraki Dayanma Süresi: 12 Ay)" olarak belirtilen ürüne ait 06/02/2019 tarihli ve 1804204 protokol no.lu analiz raporunda, ürün içeriğinde 26,6 ppm oranında "kurşun"un yer aldığı tespit edilmiştir. "Kurşun ve bileşikleri"nin Kozmetik Yönetmeliği Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi Ek-W289. sırasında yer aldığı görülmüştür.

Bu nedenle Naz Pharma İlaç Üretim Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmamız hakkında 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Muhtevasında hiç veya belirli limit ve şartların dışında bulunmaması gereken maddeler içeren kozmetik ürünler piyasaya arz edilemez." hükmüne aykırılıktan , ayrıca 5324 sayılı Kozmetik Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan "Bu  Kanun  hükümleri ile bu Kanuna göre yürürlüğe konulan yönetmelik ve diğer düzenlemelerde belirlenen esaslara uygun olmadığı tespit edilen kozmetik ürünler ile ilgili uyarı, piyasadan toplatma ve imha için gereken işlemler ile kozmetik ürün üretim yerinin ıslahı ve gerektiğinde kapatılması ile ilgili bütün tedbirleri almaya ve uygulamaya Sağlık Bakanlığı  yetkilidir." hükmü  gereğince,  söz  konusu  ürünün " 171120171"  seri no.lu  olanlarının  geri çektirilerek imha işlemi gerçekleştirilmiş ve elinde" 171120171"  seri no.lu ürün bulunan kullanıcıların aşağıda yazan iletişim bilgileri ile firmamız ile iletişime geçip iade işlemlerinde nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi alarak gerekli olan iade işlemlerini yapmalarını rica ederiz.

 

Kamuoyuna Duyuru

Duyuru